Inhoud van de website

Shorebreak Travel Media besteedt veel zorg aan de informatie die wordt gepubliceerd op deze website. Toch kan het gebeuren dat de informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Het benutten van de informatie geschiedt op eigen risico. Shorebreak Travel Media kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualitet van de informatie en is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan als gevolg van de gepubliceerde informatie.

Links

Shorebreak Travel Media heeft geen enkele invloed op en is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden waar via links op deze website naar wordt verwezen.

Beschikbaarheid

Shorebreak Travel Media kan niet garanderen dat deze website altijd beschikbaar is en/of correct functioneert en dat de website of de server waarop de website draait vrij is van virussen of andere schadelijke elementen. Shorebreak Travel Media sluit iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit.
 

Copyright

Intellectuele eigendomsrechten

De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de teksten en afbeeldingen) berusten bij Shorebreak Travel Media en/of zijn licentiegevers, tenzij anders vermeld. Deze rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shorebreak Travel Media is het niet toegestaan enig gedeelte van deze website op welke wijze dan ook openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, met uitzondering van persoonlijk gebruik.
 

Privacy Statement

Algemeen

Shorebreak Travel Media hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt (naam, e-mail, etc.) vertrouwelijk wordt behandeld. Shorebreak Travel Media gebruikt gegevens van bezoekers nooit voor direct marketing doeleinden en stelt gegevens van bezoekers niet aan derden ter beschikking.

Bezoekersstatistieken

Bij een bezoek aan deze website worden bepaalde niet-persoonsgebonden gegevens opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses, om de website gericht te verbeteren, gebruikt. De gegevens worden anoniem opgeslagen en zijn niet te herleiden tot een bepaalde persoon of organisatie.

Advertentievertoningen en -kliks

Advertentievertoningen en -kliks worden geregistreerd door Shorebreak Travel Media en door advertentienetwerken waaraan Shorebreak Travel Media deelneemt.

Wanneer je op een advertentie klikt, dan kunnen de technische kenmerken van de klik door Shorebreak Travel Media worden opgeslagen in zogenaamde logfiles die ten behoeve van de financiële verantwoording gedurende enkele maanden worden bewaard. Shorebreak Travel Media gaat niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt.

Shorebreak Travel Media participeert in de volgende advertentienetwerken, die eigen registraties voeren en die een eigen privacybeleid hebben:

Google Adwords content network

Cookies

Bij het vertonen van advertenties en van zogenaamde ‘webbeacons’ kunnen bovenstaande partijen zogenaamde ‘cookies’ plaatsen in en lezen van je webbrowser. Een webbeacon is een kleine onzichtbare afbeelding die in een webpagina is geïntegreerd om een opvraging van die pagina te kunnen registreren. Een cookie kun je zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen van je browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om je voorkeuren op te slaan of om advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren op basis van je bezoek aan deze en andere websites.

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar je kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van je browser aan te passen. Als je cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van deze website niet beschikbaar zijn. Op de volgende websites vind je informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop je de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen:

Internet Explorer (Microsoft)

Firefox (Mozilla)

Safari (Apple)

Google Chrome (Google)

Het advertentienetwerk van Google plaatst een DoubleClick DART-cookie om de advertenties af te stemmen op je interesses en voorkeuren op basis van je bezoek aan deze en andere websites. Je kunt jezelf hiervoor afmelden, waarna je mogelijk minder relevante advertenties te zien krijgt.